Filmy kostiumowe – czyli jakie?

Każde filmowe dzieło sztuki to specyficzna, audiowizualna opowieść, przedstawiająca konkretną wizję, osadzoną często w ściśle określonych realiach, na jakie składają się przede wszystkim czas i miejsce akcji. Dzieje ludzkiej cywilizacji jawią się zaś jako ciąg przeobrażeń życia codziennego, na które znaczący wpływ miały zarówno odkrycia technologiczne, jak i wpływy ideologii czy nurtów czysto estetycznych. Choć z pozoru każdy film wymaga skomponowania najlepiej odpowiadających jego tematyce kostiumów, mianem filmów kostiumowych określa się przede wszystkim takie realizacje, które stawiają sobie za cel oddanie możliwie wiernie specyfiki czasów minionych.

Kostium historyczny

Jako filmy kostiumowe często są klasyfikowane filmy o tematyce historycznej, ale niekoniecznie te skupione na rzetelnym przedstawieniu dawnych czasów. To w znakomitej większości melodramaty, osadzone w realiach ubiegłych epok. Z uwagi na zadanie, jakim jest poruszenie widza przedstawioną opowieścią, filmy tego rodzaju niekiedy przykładają mniejszą wagę do szczegółów, odzwierciedlających specyfikę danej epoki. Błędy rzeczowe są najczęściej wytykane obrazom prezentującym opowieści rozgrywające się w realiach antycznych. Jednak twórcy mający ambicję stworzenia wiarygodnej wizji, choćby fikcyjnej fabuły umieszczonej w konkretnej przeszłości, zatrudniają konsultantów naukowych, dzięki którym wykreowanie filmowego obrazu staje się łatwiejsze i jednocześnie zbliża efekt do historycznej prawdy. Tego rodzaju konsultacje są koniecznie nie tylko wówczas, gdy scenariusz opowiada lub chociaż wspomina o prawdziwych wypadkach, jakie rozegrały się w przeszłości, ale także gdy ekipa filmowa usiłuje stworzyć całą scenografię czy zaplanować w najdrobniejszych szczegółach wygląd aktorów. Dopiero wywiady przeprowadzane z twórcami, filmy dokumentalne kręcone za kulisami produkcji, są w stanie uświadomić widzom, jak wiele wysiłku należy włożyć w przygotowanie potrzebnych rekwizytów. Niektóre przedmioty, zwłaszcza sprzęty, wypożycza się za zgodą tematycznych muzeów , zaś niektóre tworzy się specjalnie na potrzeby samego filmu.

Uczta dla zmysłów

Efekt starań filmowców jest często wart fatygi włożonej w przygotowanie filmu kostiumowego. Stworzona wizja urzeka bowiem swoim estetycznym pięknem, na co niemały wpływ może mieć fakt, że ubiegłe epoki odznaczały się większą finezją w aspekcie wizualnym i obyczajowym, a w każdym razie takie wrażenie często odnoszą współcześni odbiorcy. Kostium historyczny często czyni opowieść szczególnie atrakcyjną z punktu widzenia pań – wydaje się bowiem, że buduje idealne tło dla przedstawienia wzruszającej historii miłosnej, przedstawionej w sposób subtelny i piękny, niemal bajkowy. Już pobieżne spojrzenie na propozycje reprezentujące ten gatunek filmów dowodzi, że są to w znakomitej większości dramaty i opowieści oparte na wątku romansowym. Choćby dany obraz pretendował do miana opowieści biograficznej o słynnej postaci historycznej, wątki o zabarwieniu romantycznym wydają się nieodzowną częścią takiej produkcji. Oczywiście jest to możliwe głównie z uwagi na to, że filmy fabularne nie mają mieć wartości naukowej, ale raczej estetyczną – dlatego ich scenariusze bywają pobłażliwe dla tego, co prezentują kroniki i źródła – traktując pewne fakty jako inspirację do wysnucia interesującej opowieści. Intrygującą kategorią filmów kostiumowych są ekranizacje książek powstałych lub opowiadających o odległych epokach. Wówczas scenarzyści skupiają się na przeniesieniu na język filmu historii sformułowanej już przez innego artystę.

Add Comment